SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
Xe tải Hyundai 7 tấn HD120SL gắn cẩu Unic 375 3 tấn 5 khúc
Xe tải Hyundai HD120SL 8 tấn thùng bạt 6m3
Xe tải Hyundai 6T5 thùng bảo ôn - Mighty 110S
Xe ben Hino 8 tấn thùng 7 khối - FG8JJ7A
Xe đông lạnh Isuzu 1T4 - QKR230
Xe ép rác Hino 6 khối cơ cấu nạp máng xúc